Thú cưng là chó, mèo ư? Xưa rồi, nuôi vịt mới là hot trend!

Hồng Ngọc | The Dodo 28-01-2019 20:30:00
Beaker và Tyler đã trở thành đôi bạn thân gắn bó thân thiết không rời kể từ ngày Beaker được mẹ của Tyler đón về nhà nuôi, khi đó Tyler mới có 9 tháng tuổi.
Đến giờ dậy rồi Tyler ơi!
Cùng nhau từ những bước tập đi đầu đời...
Ăn cũng phải ăn cùng nhau.
Đọc sách cũng còn đọc cùng nữa cơ mà!
Beaker rất quấn Tyler, đến lúc tắm cũng phải đứng ngoài bồn mới chịu!
Giờ Beaker đã có thêm bạn nữa rồi, Flip được mẹ của Beaker đón về làm bạn cùng Beaker khi anh ý đang rất ốm yếu.

 


Cùng chuyên mụcCùng chuyên mục