Khám phá

Đầu năm mới, cùng xem chữ viết thể hiện điều gì về tính cách của bạn nhé!

| thisisinsider.com 00:15 21/02/2018

Ngày nay, chữ viết được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ điều tra hình sự đến các vấn đề về sức khoẻ của bạn. Một số doanh nghiệp thậm chí còn sử dụng phân tích chữ viết tay để tìm kiếm nhân viên tiềm năng.

Thầy tướng chữ Kathi McKnight cho biết những chi tiết dường như không ảnh hưởng đáng kể đến tính cách của bạn. "Chỉ cần phân tích chữ viết tay của bạn, các chuyên gia có thể tìm thấy hơn 5.000 đặc điểm nhân cách", Kathi McKnight chia sẻ. 

McKnight thừa nhận rằng thông tin mà cô cung cấp dưới đây chỉ là một tổng quan cơ bản, vì vậy nó sẽ không áp dụng cho mọi người trong mọi tình huống và bạn sẽ không muốn dựa quá nhiều vào nó. 

Nào hãy bắt đầu bằng cách viết ra một câu bất kỳ. Sau đó, tiếp tục đọc để xem những gì chữ viết tay nói về bạn.

Kích thước của chữ cái và từ

Độ nghiêng

Nét đậm nhạt

Nét móc trên

Nét móc dưới

Khoảng cách giữa các chữ

Dấu chấm của chữ "i"

Nét gạch của chữ "t"

Khoảng cách giữa các dòng

HÂN CUNCON (dịch)