#sống nhân hậu#sống nhân hậu

Đọc thêmĐọc thêm

11-10-2018 20:30:00
“Kỳ diệu” chỉ là một cách khác để nói đến từ "yêu thương"
Có những người tưởng như rất khó gần, rất khó ưa. Nhưng thực ra, điều họ cần chỉ là nhiều yêu thương hơn một chút.