#sách Công nghệ Giáo dục#sách Công nghệ Giáo dục

Đọc thêmĐọc thêm

10-09-2018 08:30:00
Năm học 2018 - 2019, tiếp tục triển khai dạy tiếng Việt - công nghệ giáo dục ở các tỉnh, thành
Năm học 2018 – 2019, tiếp tục triển khai tài liệu tiếng Việt 1– Công nghệ giáo dục ở những địa phương đang triển khai theo nguyên tắc tự nguyện nhưng không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

07-09-2018 12:00:00
Infographic: Cách đánh vần "lạ" trong sách Công nghệ Giáo dục khác biệt như thế nào?
Cách đánh vần theo sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 phân biệt rõ âm và chữ. Ngoài ra, mọi tiếng chỉ đánh vần qua hai bước. Với teen học tiếng Anh, đây cũng là phương pháp không có gì xa lạ (letter and phonetics).