#Rima Thanh Vy thi Asia's Next Top Model 2018#Rima Thanh Vy thi Asia's Next Top Model 2018

Đọc thêmĐọc thêm

17-07-2018 15:30:00
Rima Thanh Vy xuất hiện trong bức hình chụp các thí sinh của "Asia’s Next Top Model 2018"
Trong bức hình selfie của giám khảo Yu Tsai chụp với các thí sinh lọt vào nhà chung của "Asia's Next Top Model", dễ dàng nhận thấy có Rima Thanh Vy trong đó.