#Nguyễn Trọng Tài#Nguyễn Trọng Tài

Đọc thêmĐọc thêm

28-09-2018 23:15:00
Giải mã cơn sốt mang tên “HongKong 1” - bài hát được ví von là “Túy âm 2”!
Khi say người ta thường nói thật. Và khi say, những cảm xúc cũng sẽ dễ trở thành cảm hứng để sáng tác nhất! Không hề sai với trường hợp của cơn sốt “HongKong 1”.