#đừng bỏ cuộc#đừng bỏ cuộc

Đọc thêmĐọc thêm

16-06-2018 21:17:00
Có một điều đau đớn hơn cả thất bại
Nếu không cố gắng, làm sao bạn biết là mình sẽ thành công hay thất bại?

21-05-2018 21:30:00
Những người không bỏ cuộc sẽ là những người chiến thắng
Khi bạn quyết định không bỏ cuộc, thì những cơ hội vẫn luôn còn ở phía trước.

17-04-2018 21:56:00
Người ta hẳn có lý do khi nói rằng thất bại chỉ là một phần của học hỏi
Mọi thành công đều đến sau những lần người ta nghĩ: “Ít nhất, mình cũng phải thử cố gắng xem sao”.