item-thumbnail

Kéo mình lên

0 28/08/2014

Vào những năm 1920, nếu bạn tìm kiếm một thứ gì đó để giúp mình thay đổi tâm trạng thì bạn có thể đã lấy ngay một cốc 7-UP mát lạnh khiến bạn thấy tỉn...

item-thumbnail

Vòng lửa

0 15/08/2014

Thực ra, Bobby là một con chó hoang. Cha tôi đã cứu nó thoát khỏi trận đòn nhừ tử của những người bán thịt quay. Nó đã dám nhảy qua bếp than đang cháy...

1 2 3 13