item-thumbnail

Cuộc hẹn mù

0 04/05/2015

Có thể bạn đã từng nghe nói đến “cuộc hẹn mù” (blind date). Đó là cuộc hẹn mà hai người hẹn hò chưa từng gặp mặt nhau trước đó. Năm đó tôi mới 16 tuổi...

1 2 3 19