item-thumbnail

Siêu bão

0 05/08/2015

Siêu bão Rita bắt đầu đổ bộ vào bờ biển. Tất cả những gì mọi gia đình lo lắng là làm sao để người thân của mình đi trú ẩn kịp thời. Những người ở gần ...

1 2 3 21